Líofa

Ar chuala sibh faoi Líofa fós? Is feachtas é a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a spreagadh an teanga a fhoghlaim. Chun a thuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo:

Have you heard about Líofa yet? It’s a campaign aimed at encouraging people to learn the language. For more information, click here:

https://www.liofa.eu/