Stocaireacht

Cé nach bhfuil baint ar bith ag an Chumann le dearcadh polaitiúil ar leith mar eagraíocht, táimid go daingean den tuairim gur cheart cothrom na Féinne a thabhairt don Ghaeilge agus do lucht labhartha na teanga, cibé cúlra atá acu. I mí Dheireadh Fómhair 2011 cuireadh cosc ar bhall tofa labhairt sa Tionól ar feadh seachtaine toisc gur chuir sé ceist ar Aire trí mheán na Gaeilge.

Chuir muid iarratas isteach faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2000 le fáil amach cad é a bhí taobh thiar den pholasaí leatromach seo.